Петрова, І. Л., & Штундер, І. О. (2018). Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 59–68. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-59-68