Вінська, О., & Токар, В. (2019). ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 176-183. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-176-183