Рокоча, В., & Горбачук, О. (2019). МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 110-118. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-110-118