Гевчук, А. (2019). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 72-79. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-72-79