Ткач, Д. (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 45-51. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-45-51