Олейнікова, І. А. (2019). Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), 78–95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-78-95