Шевченко, Н. О. (2019). Збільшення прибутковості виробників зернових культур за рахунок ефективного управління, планування та контролю. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), 60–77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-60-77