Загорняк, Н. Б. (2019). Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), 34–48. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-34-48