(1)
Колядич, О.; Другова, Є. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РИНКУ ПРАЦІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. vzuk 2020, 8-15.