(1)
CiчиoкнoГ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. vcheni-zapiski-universitetu-krok 2018, 205-212.