[1]
Кириченко, О. 2022. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вчені записки Університету «КРОК». 4(68) (Груд 2022), 75–83. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.