[1]
Шестаковська, Т. і Яровой, Т. 2020. УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ. Вчені записки Університету «КРОК». 3 (59) (Лис 2020), 89–96. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-89-96.