[1]
Шаповал, О. 2020. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ . Вчені записки Університету «КРОК». 3 (59) (Лис 2020), 82–88. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-82-88.