[1]
Герасименко, О. і Пасєка, С. 2019. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (56) (Груд 2019), 148-155. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-148-155.