[1]
Петрова, І.Л. і Штундер, І.О. 2018. Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості. Вчені записки Університету «КРОК». 48 (Жов 2018), 59–68. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-59-68.