[1]
CiчиoкнoГ. 2018. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (52) (Груд 2018), 205-212. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-205-212-1.