[1]
Лисюк, В. 2018. НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (52) (Груд 2018), 71-77. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-71-77.