[1]
Ткач, Д. 2018. СУЧАСНИЙ СТАН ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (52) (Груд 2018), 45-51. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-45-51.